هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند به‌ عنوان مربى و محقق در مراکز آموزشى و مؤسسات تحقيقاتى يا به ‌عنوان کارشناس در واحدهاى مختلف وزارت جهاد کشاورزى يا به‌ صورت مدير يا مجرى واحدهاى توليدى دولتى و خصوصى بخش کشاورزى منشاء خدمات ارزنده باشند. دانشجويان پس از گذراندن دروس عمومي، دروس علوم پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى مانند ژنتيک، آمار، فيزيولوژي، زراعت و اصلاح نباتات به کسب درجهٔ مهندسى کشاورزى در رشتهٔ زراعت و اصلاح نباتات نائل مى‌شوند. طول اين دوره ۴ سال است و دروس آن شامل مواد نظري، عملى و عمليات صحرائى است.


امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و تا بالاترين سطوح در داخل و خارج از کشور وجود دارد. مراکز عمدهٔ جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته مؤسسات تحقيقاتى از قبيل مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر، مؤسسه خاک‌شناسى و مراکز آموزش کشاورزى و مؤسسات اجرائى مانند سازمان ترويج، شرکت‌هاى تعاونى روستائي، شرکت‌هاى کشت و صنعت، مرکز خدمات کشاورزى وزارت جهاد کشاورزي، بنياد جانبازان، و بخش خصوصى است.