هدف از اين دوره تربيت کارشناسان و متخصصين متعهد و آشنا به شيوه‌هاى پيشرفتهٔ مطالعه، مرمت و احياء مجموعه‌ها و بافت‌هاى تاريخى ارزشمند کشور است. فارغ‌التحصيلان اين رشته با کارآئى و دانش نظرى و عملى مى‌توانند نيازهاى کشور را در امر نگهدارى و مرمت و احياء عملى ميراث گرانبها و تاريخى برطرف نمايند. طول متوسط دوره ۴ سال است که در مجموع حدود ۱۴۰ واحد درسى گذرانده مى‌شود.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود با اطلاعات و دانش عمومي، نظرى و تحقيقاتى از يک طرف و کار عملى از طرف ديگر هزاران بناى تاريخى که در اختيار واحدهاى دولتى از قبيل سازمان‌ ميراث فرهنگى کشور و بناهاى تاريخى که در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاى دولتى و بخش خصوصى قرار دارد و در مرمت و احياء آنها فعاليت نمايند و ضمن نگهدارى و مرمت بناهاى تاريخى نسل جوان را براى عبرت‌آموزى از آثار گذشتگان يارى نمايند.


اين فارغ‌التحصيلان خواهند توانست در برنامه‌ريزى براى مرمت بناهاى تاريخى کشور و تعيين اولويت‌هاى ضرورى با هماهنگى مسئولين و دستگاه‌هاى ذى‌ربط مشارکت نمايند و حسب ضرورت در مورد کارهاى اجرائى مرمت نيز سهيم باشند.