هدف تربيت افرادى است متخصص که پاسخ‌گوى نيازهاى روزافزون جامعهٔ اسلامى در زمينه‌هاى مختلف مربوطه باشند. داوطلبان ورود به اين رشته بايد داراى ذوق، علاقه در زمينهٔ کار هنرى خصوصاً در عکاسى بوده آمادگى ساعت‌ها کار کردن در تاريک‌خانه را داشته و تجربه‌هائى نيز در اين زمينه کسب کرده باشند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در نهادها و ارگان‌هائى که عهده‌دار تبليغ و ارتباط جمعى هستند (نظير خبرگزاري، تلويزيون، نشريات و ...) به ‌عنوان خبرنگار و عکاس به‌ کار بپردازند. همچنين مى‌توانند در مراکز تحقيقاتى علمى و دانشگاه‌ها به‌ عنوان عکاس تخصصى مثل عکاسي، پزشکي، معمارى و ... مفيد واقع شوند. ضمناً حرفهٔ عکاسى به ‌صورت يک شغل آزاد و خصوصى نيز مى‌تواند براى فارغ‌التحصيلان مطرح باشد. امکان ادامهٔ تحصيل در داخل وجود دارد. و اهميت اين رشته با توجه به نقش تعيين‌کنندهٔ اين هنر بخصوص در عکاسى خبرى و نياز روزافزون علوم و فنون و هنرها (مثل پزشکي، صنعت، زيست‌شناسي، زمين‌شناسي، معمارى و ...) به اين رشته مشخص مى‌شود.


نظر دانشجويان: وسايل کار عکاسى بسيار گران است و هزينهٔ زيادى را براى دانشجو ايجاد مى‌کند. ساير امکانات مورد نياز مثل تاريک‌خانه، فيلم، کاغذ، چاپ و ... نيز به سختى در دسترس دانشجويان قرار مى‌گيرد.