هدف تربيت موسيقى‌دانان متعهد با کارآئى نظرى و عملى است که براى دستيابى و اجراء موسيقى متناسب و منطبق با موازين انقلاب اسلامى تلاش کرده، با ارائهٔ موسيقى مطلوب نظرى و عملى انسان‌ساز در جهت استقلال و رشد فرهنگى گام بردارند. فارغ‌التحصيلان کارشناسى مى‌توانند در رشتهٔ آهنگ‌سازى ادامهٔ تحصيل دهند.