دورهٔ کاردانى راهنماى موزه‌ها و بناهاى تاريخى يکى از دوره‌هاى آموزش عالى است که هدف آن تربيت و آموزش افراد متعهد و مؤمن به‌عنوان راهنماى موزه‌ها و بناها و محوطه‌هاى تاريخى و باستانى کشور با ارائهٔ توضيحات فنى و صحيح و مناسب و به‌کار بستن شيوه‌هاى لازم و پاسخ‌گوئى مطلوب به سؤالات بازديدکنندگان از اين اماکن و بالا بردن کيفيت معرفى و آموزش ميراث فرهنگى به مردم است.


نقش و توانائي: فارغ‌التحصيلان اين رشته با آموزش‌هاى نظرى و عملى کارآموزى و اطلاعاتى که از موزه‌ها و بناها و بافت‌هاى تاريخى و باستانى و ارزش‌هاى تاريخى و فرهنگى آنها کسب خواهند نمود قادر خواهند بود نسبت به انتقال ارزش‌هاى نهفته در آثار و اشياء موزه‌ها و نيز بناها و بافت‌هاى تاريخى و باستانى و مشخصات فنى و تاريخى آنها به بازديدکنندگان اقدام و معرفى و آموزش ميراث فرهنگى و پيوند بين نتيجهٔ مطالعات بر روى اين آثار و بازديدکنندگان را تسهيل و راهنمائى نمايند.