هدف تربيت افرادى است متخصص و مجرب که در زمينهٔ صنايع دستى بتوانند با احياء، تقويت و هدايت مطلوب صنايع دستى و نيز با حمايت مادى و معنوى استادکاران و هنرمندان استقلال فرهنگى و اقتصادى کشور را توسعه بخشند.


سابقهٔ طولاني، ويژگى صنايع دستي، گستردگى و تنوع آن در سطح کشور و توجه به اينکه بخشى از خودکفائى‌هاى فرهنگى و اقتصادى و تعيين خط‌مشى آيندهٔ هنرى کشور بر مبناء شناخت، تقويت و احياء هنرهاى سنتى و صنايع دستى امکان‌پذير است، اهميت اين رشته آشکار مى‌شود. داوطلبان بايد داراى استعداد، علاقه‌مند به سنت‌ها و صنايع دستى بوده از حداقل اطلاعات لازم در زمينه‌هاى مختلف هنرى برخوردار باشند. فارغ‌التحصيلان اين رشته قادر هستند در احياء، تقويت، توليد و معرفى اين صنايع فعاليت‌ داشته و به اصلاح و هدايت بخش‌هاى کارگاهى و تحقيقاتى اين صنايع بپردازند. اکثر دروس اين رشته به‌ صورت عملى است. سازمان صنايع دستى ايران، سازمان ميراث فرهنگى کشور، هنرستان‌هاى مختلف و موزه‌ها از جمله مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته است.


نظر دانشجويان: در اين رشته امکانات آموزشى و کارگاهى بسيار محدود است و غالب فارغ‌التحصيلان آن جذب بازار کار نمى‌شوند.