اين رشته داراى سه گرايش طراحى لباس، طراحى بافت پارچه و طراحى چاپ پارچه است. در گرايش‌هاى طراحى لباس هدف تربيت متخصص در زمينهٔ طراحى لباس با توجه به شغل، سن و قشرهاى مختلف است. در گرايش‌هاى طراحى بافت پارچه و طراحى چاپ پارچه هدف تربيت متخصصانى است که بتوانند با بهره‌گيرى از ميراث غنى فرهنگي، هنرى که در زمينهٔ بافت و چاپ پارچه داشته‌ايم به طراحى پارچه بپردازند و از اين راه با بالا بردن کيفيت هنرى پارچه‌هاى توليدى داخل کشور و ايجاد زمينه‌هاى رقابت با منسوجات وارداتي، اصل استقلال اقتصادى و فرهنگى را يارى رسانند.


در گرايش طراحى لباس فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در مؤسسات توليد لباس به‌عنوان طراح و مشاور مشغول شوند يا به کار آزاد در زمينهٔ طراحى و دوخت و عرضه بپردازند. تدريس در هنرستان‌هاى هنرى و طراحى لباس‌هاى تاريخى نيز از ساير توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين گرايش خواهد بود. در گرايش طراحى بافت و طراحى چاپ پارچه فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در کارگاه‌هاى نساجى به طراحى بافت پارچه بپردازند. تأسيس کارگاه‌هاى کوچک بافت و چاپ پارچه، و مشاوره و کار پژوهشى در نهادهاى دولتى ذى‌ربط نيز از ساير توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين گرايش است. امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته در داخل کشور وجود ندارد.


نظر دانشجويان: صنعت نساجى پس از صنعت نفت از اهميت بسيار برخوردار است.