هدف تربيت کارشناس در زمينه‌هاى مختلف سينما نظير فيلمنامه‌نويسي، کارگردانى و تصويربردارى است. اين رشته داراى ۴ گرايش کارگرداني، تصويربرداري، فيلمنامه‌نويسى و تدوين است. داوطلب بايد در زمينهٔ هنر، تاريخ هنر و مکاتب مختلف هنرى داراى اطلاعات جامع بوده ذوق و استعداد هنرى نيز داشته باشد. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در زمينه‌هاى گوناگون سينما جذب سازمان‌ها و نهادهاى هنرى و در بخش خصوصى در جهت انتقال مفاهيم فرهنگى به مردم نقش عمده‌اى دارا شوند. امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا حد کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور فراهم است.


نظر دانشجويان: لازمهٔ کسب موفقيت در اين رشته دارا بودن شمّ هنري، استعداد و علاقه است. تجربيات هنرى داوطلب بزرگترين عامل موفقيت وى در امتحانات ورودى و سپس طى دورهٔ ۴ سالهٔ اين رشته در دانشگاه است.