هدف از برگزارى اين دوره تربيت افراد متخصص و آشنا به مبانى عملى و نظرى فرش است که مظهرى از فرهنگ اسلامى و هنر ملى کشور، است.


اين رشته به دلايل زير از اهميت برخوردار است:


- حفظ و تقويت فرهنگ بومى و ملى با توجه به اصالت‌هاى نقش - رنگ و بافت هر منطقه.


- بالا بردن کيفيت بافت مناسب همراه با کميّت و قانونمند شدن روش‌هاى آموزشى و توسعه و رونق قالى‌بافى با استفاده از مناسب‌ترين روش‌ها.


- اشاعهٔ فرهنگ معنوى و انتقال مفاهيم هنري، ديني، ملى از طريق گسترش هنر فرش.


- حفظ و صيانت از اين صنعت و هنر ملى با توجه به نقش اقتصادي، فرهنگى و سياسى آن.


داوطلبان اين رشته بعد از فارغ‌التحصيل شدن از توانائى‌هاى ذيل بهره‌مند خواهند شد:


- آشنائى نسبت به مبانى علمى و نظرى هنر فرش.


- تهيهٔ مقدمات لازم به منظور استفاده از خدمات فارغ‌التحصيلان در جهت احياء و نوزائى هنر فرش به منظور اشاعهٔ فرهنگ اصيل اسلامى ايران در متن زندگى مردم.


- کسب توانائى لازم در اجراء مراحل مختلف توليد فرش شامل مهارت در طراحى و رنگ‌آميزى فرش، شناخت مواد اوليهٔ مصرفى و آشنائى با نحوهٔ فراهم آوردن آن (مراحل تهيه نخ و رنگرزي) همراه با شناخت انواع بافت و رفع عيوب با بهره‌گيرى از روش‌هاى مناسب.


- شناخت ابزار، وسايل و تجهيزات و توانائى بهينه‌سازى هرچه بيشتر آنها.


- توانائى فارغ‌التحصيلان در ارزشيابى و کارشناسى فرش.


- توانائى فارغ‌التحصيلان در کنترل کيفى فرش در هنگام بافت و رفع عيوب فرش پس از خاتمه.


- شناخت اقتصاد بازار جهانى فرش همراه با توانائى تحصيل به منظور شناخت شرايط، تحصيل صحيح و اصولى و بهينه‌سازى صادرات فرش.


- توانائى فارغ‌التحصيلان در همکارى با واحدهاى دولتى و خصوصى نظير سازمان صنايع دستى ايران - سازمان ميراث فرهنگى.