دورهٔ کاردانى ناپيوسته راه‌سازى دوره‌اى است که فارغ‌التحصيلان آن به درجه‌اى از مهارت‌ها و معلومات مى‌رسند که بتوانند، ضمن آشنائى با اصول علمي، تکنيک، مهارت‌هاى فنى و عملى لازم را جهت پياده نمودن و اجراء پروژه‌هاى راه‌سازي، به‌ خصوص ايجاد راه‌هاى فرعى را فراگرفته باشند.


فارغ‌التحصيلان اين رشته توانائى‌هاى زير را دارا مى‌باشند:


- انجام امور فنى و اجرائى در زمينه‌هاى راه‌سازي.


- همکارى با کارشناسان در زمينهٔ تهيه طرح‌هاى راه‌سازي.


- سرپرستى عمليات راه‌سازى و پل‌سازي.


- همکارى با کارشناسان در زمينهٔ تهيه طرح‌هاى مربوط به زيرسازى راه‌ها و برآورد هزينه‌هاى مربوط.


- نظارت بر خاک‌بردارى و خاک‌ريزى و احداث راه.


افراد فارغ‌التحصيل اين رشته مى‌توانند مشاغل زير را احراز نمايند:


- کاردان راه‌ساز.


- کاردان راه‌دار.


- کاردان پل‌ساز.


- سرپرست عمليات خاکى.


- کاردان عمليات اجرائى.


- همکار در اکيپ‌هاى طراحى.


- سرپرست کارگاه راه‌دارى.