با توجه به مشکلات روستاها و روستائيان مسئلهٔ روستاها همواره در سرلوحهٔ برنامه‌هاى دولت قرار دارد. بنابر اين هدف اين دوره تربيت افرادى است متخصص که بتوانند در امور عمران روستاها نظير ايجاد ساختمان، راه، کارهاى عمراني، تأمين آب آشاميدنى و مشاغلى از اين قبيل فعاليت کنند. همچنين فارغ‌التحصيلان در کليه کارهاى عمرانى در ارگان‌هائى نظير جهادسازندگي، بخشدارى‌ها و غيره فعاليت کنند. داوطلب بايد در دروس رياضيات، فني، فيزيک، مکانيک و رسم فنى قوى و در شيمى داراى پايهٔ خوبى بوده، علاقه‌مندى و آمادگى کافى و شرايط جسمى و روحى لازم جهت کار در محيط‌هاى روستائى را داشته و از قدرت تجسم و ابداع نيز برخوردار باشد. دروس اين دوره به ‌صورت عمومي، پايه و تخصصى و اصلى است. دروس اصلى تخصصى با آزمايشگاه و کارگاه همراه است. دروس اصلى و پايهٔ اين دوره عبارتند از: رياضيات، فيزيک، مکانيک، استاتيک و درس فني، نقشه‌کشي، نقشه‌برداري، بتن و کارهاى ساختماني، کاربرد اين رشته در زمينه‌هاى عمومي، ساختمان‌سازي، راه‌سازى و نظاير آن است. فارغ‌التحصيلان اين رشته در ساير گرايش‌هاى عمران، آگاهى‌هاى بيشترى دارند مى‌توانند در زمينه‌هاى گوناگون بازوى مهندسان باشند و در وزارت مسکن و شهرسازي، دفاتر فني، جهادسازندگى و ... به کار مشغول شوند. ضرورت اين رشته با توجه به تأکيد دولت و ساير ارگان‌هاى مسئول بر بازسازى روستاها، مخصوصاً در زمينه‌هاى ساختمان، راه و آب‌رسانى و بهداشت به خوبى مشخص مى‌شود.