هدف تربيت افرادى است که با مسائل و مشکلات مربوط به نصب، بهره‌برداري، نگهدارى و تعميرات شبکه‌هاى برق به ‌صورت کاربردى آشنا شوند. فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در زمينه‌هاى نصب، تعمير و نگهدارى و مديريت فنى پُست‌هاى فشار قوي، خطوط انتقال نيرو، سيستم‌هاى توزيع انرژى الکتريکى و دفاتر بررسى‌هاى فنى انجام وظيفه نمايند. اهميت اين رشته به‌ دليل کمبود نيروى متخصص کاربردى و آشنا با مسائل اجرائى و تکنولوژيک خاص صنعت برق و اولويت ساخت و اجراء طرح‌هاى مختلف توليد، انتقال و توزيع برق در توسعهٔ کشور است. در اين دوره حداقل ۵۰۰ ساعت کارآموزى در دو مرحله پيش‌بينى شده است.