هدف تربيت افراد واجد صلاحيت در تربيت بدنى است که آموزش مهارت‌هاى حرکتى پايه و مهارت‌هاى وزش‌هاى مجاز آموزشگاه‌ها را به‌عهده گيرند و در آموزش‌هاى خود اصول و مبانى علمى تربيت بدنى در زمينه‌هاى مختلف از جمله فيزيولوژي، آناتومي، کمک‌هاى اوليه و روش‌هاى تدريس به ‌کار ببرند و نسبت به ارزش‌هاى ترييت بدنى در زمينهٔ پرورش ابعاد عقلاني، اجتماعى و عاطفى نگرش مثبت پيدا نموده و همواره اين ارزش‌ها را در تدريس خود رعايت نمايند. طول اين دوره ۴ سال است و واحدهاى درسى به‌ صورت نظرى و عملى ارائه مى‌گردد. بخشى از فارغ‌التحصيلان اين رشته نياز وزارت آموزش و پرورش را در اين زمينه مرتفع خواهند ساخت. دانشکده‌هاى اروميه، اصفهان، الزهراء، تربيت معلم تهران و ... در اين رشته دانشجو مى‌پذيرند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد و تا مدارج بالاتر در داخل و يا خارج از کشور وجود دارد.