هدف تربيت افرادى متخصص و کاردان به منظور راهبري، تعمير و نگهدارى موتورها و دستگاه‌هاى فنى روى شناورهاى مختلف اعم از تجارى و نظامى مانند ناوچه‌ها، يدک‌کش‌هاى تدارکاتي، آتش‌خوار، تعميراتي، مسافرى کوچک با تُناژ محدود نيروبَرها، کشتى‌هاى صيادي، واحدهاى هيدروگرافى و اقيانوس‌‌شناسى است. فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند مشاغل فنى مربوط را در سازمان‌ها و ارگان‌هاى مختلف عهده‌دار گردند. برنامهٔ آموزشى مصوب شامل دروس نظرى و ۴ واحد کارآموزى است که هر واحد کارآموزى به ‌صورت ۲ ماه آموزش عملى در روى کِشتى و به ‌صورت شبانه‌روزى خواهد بود.