هدف اين دوره تربيت متخصصان بازرسى فنى (دستگاه‌ها، ماشين‌آلات، تأسيسات برقى و مکانيکي) در صنايع پتروشيمى و پليمر است.


با توجه به نقش اساسى و زيربنائى صنايع پتروشيمى و پُليمر در توسعهٔ اقتصادى کشور و به‌ منظور حصول اطمينان از صحت تعميرات، تغييرات و اصلاحات انجام شده و حفظ و نگهدارى دستگاه‌ها در مقابل فرمايش و اتفاقات و حوادث ناخواسته از قبيل انفجاراتى که بر اثر استهلاک به‌ وجود مى‌آيد، نياز به تربيت بازرسان فنى جهت اين‌گونه صنايع کاملاً مشهود است.


فارغ‌التحصيلان اين رشته توانائى‌هاى ذيل را خواهند داشت:


وقوف کامل به استانداردها و کُدهاى طراحى در مهندسى ساخت و بازرسى فنى و برق، وسايل و ماشين‌آلات مصرفي، مشخصات فنى دستگاه‌ها و ماشين‌آلات پتروشيمى و صنايع پليمر جهت سفارش خريد يا ساخت، مشخصات فنى وسايل برق مصرفى مانند ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال، تابلوها، سيستم‌هاى کنترل، انواع موتورها، مشخصات خطوط هوائى و کابل‌ها، کليدها، مدارهاى فرمان و غيره، وقوف کامل به کاربرد وسايل کنترل ماشين‌هاى دوّار مکانيکى و برقى در واحدهاى صنايع پتروشيمى و پليمر ايمنى و حفاظت در زمان طراحى و نصب و راه‌اندازى و عمليات با دستگاه‌ها و سيستم‌ها، انتخاب آلياژهاى فلزى و غيرفلزى و مواد صنعتى که بايد از آنها در ساخت دستگاه‌ها، ماشين‌آلات، لوله‌ها، برج‌ها، مخازن، راکتورها، ديگ‌هاى بخار و غيره به‌ کار گرفته شود.