اين رشته بسترى مشابه رشتهٔ مهندسى مکانيک داشته و بيانگر فن‌آورى و علوم و روش‌هاى بهره‌گيرى از مهارت‌ها در به ‌کارگيرى اجزاء متشکل ناوگان به ‌ويژه در بخش طراحى و ساخت لوکوموتيو، واگن، ماشين‌آلات ريلى و به ‌طور کلى لغت جريه (کشش) اطلاقى بر مسائل ناوگان حمل و نقل ريلى مانند لوکوموتيو، واگن مسافري، واگن‌هاى باري، بوژي، سيستم‌هاى ترمز، سيستم‌هاى انتقال نيرو و ... فارغ‌التحصيل اين رشته قادر خواهند بود که در طرح، ساخت و تعمير و نگاهدارى ناوگان ريلى مهارت‌هاى لازم را به دست آورده و در کليه واحدهاى حمل و نقل ريلى مانند راه‌آهن ايران، راه‌آهن‌هاى شهرى (مترو)، شرکت‌هاى وابسته به راه‌آهن، بنياد مستضعفان و جانبازان، کارخانجات واگن پارس، شرکت‌هاى مهندسى و ... مشغول به فعاليت گردند.


برخى از عناوين دروس تخصصى اين رشته عبارتند از: طراحى لوکوموتيو، طراحى سازه واگن و لوکوموتيو، طراحى ترمزهاى قطار، طراحى بوژي، مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلى و ... .