هدف آموزش و تربيت متخصصان و کارشناسان مورد نياز سازمان‌هاى دولتى است. داوطلب بايد رياضى را در سطح ديپلم رياضى فيزيک و اقتصاد را به اندازهٔ ديپلم‌هاى اقتصاد بداند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند مشاغلى از قبيل کارشناسى اداري، امور کارکنان، تشکيلات و روش‌ها، طبقه‌بندى مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه‌ريزى پرسنلى و نظاير آن و قبول مسئوليت در سمت مديران سطح ميانى و سرپرستى واحدهاى ادارى و خدماتى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و شهردارى‌ها را عهده‌دار شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و در سطوح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد.


برخى از دانشگاه‌هائى که در اين رشته دانشجو مى‌پذيرند، عبارتند از دانشگاه تهران، علامه طباطبائى، سيستان و بلوچستان، فردوسى مشهد و ... .