هدف تربيت کاردان فنى است که اطلاعات و مهارت‌هاى لازم جهت کار در صنايع مرتبط با برق، نيروگاه‌ها، انتقال انرژى و توزيع شبکهٔ برق و کارخانه‌ها را داشته باشد و بتواند روش‌هائى را که مهندسان مخصص تائيد و تجويز مى‌کنند، بفهمد و نحوهٔ صحيح کاربرد آنها را مجموعه‌اى از کارگران ماهر که با وى همکارى دارند، آموخته و انتقال دهد. طول متوسط دوره ۲ سال و دروس آن به ‌صورت عمومي، پايه، اصلي، تخصصي، اختيارى و کارآموزى است.


داوطلبان ورود به اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيک و فنى قوى بوده و از سلامت جسمى و روحى و حوصله و ذوق و علاقه و ابتکار برخوردار باشند.


اهم توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين دوره عبارتند از:


- انتقال نظرات و روش‌هاى مورد تائيد مهندسان به کارگران فنى ماهر.


- تهيه و تفسير نقشه‌ها و کروکى‌هاى مهندسان و پياده‌ کردن آنها به کمک کارگران فنى ماهر.


- قضاوت فنى و انتخاب فنى و استفاده از آن.


- استفاده از جداول فنى و کتب استاندارد.


- نگهداري، بازرسى و تشخيص عيب و تعمير وسايل و تجهيزات.


- نصب و راه‌اندازى دستگاه‌ها و بازرسى و کنترل مرغوبيت.


وزارت نيرو، صنايع نظامي، شرکت مخابرات ايران، شرکت نفت ... از جمله محل‌هاى جذب فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌باشند. از جمله دروس تخصصى اصلى اين رشته عبارتند از: مدار، الکترونيک عمومي، الکترونيک صنعتي، اجزاء، ماشين، ترانسفورها، پخش انرژى الکتريکى و ... .


نظر دانشجويان: ديپلم‌هاى هنرستانى که رياضيات قوى داشته باشند در اين رشته موفق‌تر هستند. آموزش در اين رشته در سطحى است که فارغ‌التحصيلان آن به راحتى جذب مراکز صنعتى (در زمينهٔ برق و قدرت) مى‌شوند.