هدف تربيت کارشناس دبير فنى برق است که بتواند دروس فنى و کارگاهى دورهٔ چهار سالهٔ هنرستان‌هاى صنعتى را تدريس نمايد. طول اين دوره‌ها چهار سال است و دروس آن به‌صورت عمومي، پايه، اصلى و تخصصى (به همراه کارآموزى و پروژه) و اختيارى مى‌باشد که تعدادى دروس تربيتى نيز براى فراگيرى فن معلمى به آن افزوده خواهد شد. از جمله توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين رشته عبارتند از:


- بررسى مشکلات آموزشى هنرجويان و ارائهٔ طريق به آنان


- بررسى مشکلات تربيتى آنان و ارائهٔ راهنمائى‌هاى لازم


- تهيه طرح درس‌هاى ضرورى براى هنرجويان


- به‌کارگيرى لوازم کمک‌آموزشى در امر تدريس


فارغ‌التحصيلان اين دوره علاوه بر توانائى تدريس دورهٔ چهار سالهٔ هنرستان، توانائى تدريس پاره‌اى از دروس فني، کارگاهى و آزمايشگاهى دوره‌هاى کاردان فنى رشته‌هاى مربوط را نيز در آموزشکده‌هاى فنى خواهند داشت.


نظر دانشجويان: داوطلبان ورود به اين رشته در دروس فيزيک، رياضيات، درس فنى و زبان خارجه قوى بوده و بدين مسئله نيز توجه داشته باشند که هدف از تأسيس اين رشته‌ها تربيت دبير فنى براى هنرستان‌هاى کشور مى‌باشد. اين رشته‌ها با توجه به زيربنا بودن صنعت برق در کشور از اهميت خاصى برخوردار است.