هدف تربيت کارشناس در صنايع هواپيما و هليکوپترسازى و آشنا به مقدمات و اصول مهندسى هوافضا است. طول متوسط دوره ۴ سال است. دانشجويان موظف هستند ۳ واحد پروژه بگيرند و ۲ تابستان در دفاتر مهندسى صنايع مربوط کارآموزى کنند. فارغ‌التحصيلان کادر مورد نياز محاسبات، طراحي، تحقيقات و ساخت صنايع مختلف هواپيمائي، هليکوپترسازي، موشکى و صنايع ديگر را تأمين مى‌کنند. دروس اين مجموعه شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي، کارگاهى و کارآموزى است و زمينه‌هاى چون آئروديناميک، سازهٔ هوائي، مکانيک پرواز و جلوبرنده‌ها را در بَر مى‌گيرد. پايه‌هاى اصلى لازم براى تحصيل در اين رشته رياضيات، فيزيک و زبان خارجه است. براى فارغ‌التحصيلان اين رشته امکان ورود به دورهٔ کارشناسى ارشد مهندسى هوافضا وجود دارد. بايد توجه داشت که صنايع هوافضا در دنيا يکى از پيشروترين زمينه‌هاى تحقيقاتى است و همواره موجبات ترقى و جهش در ساير رشته‌هاى علوم و مهندسى را فراهم ساخته و در اين راستا بودجه‌هاى عظيم نظامى و غيرنظامى را به خود اختصاص داده است، موضوعاتى از قبيل طراحى و ساخت هليکوپتر، هواپيماى بدون سرنشين، بدون موتور، عمود پرواز و يا جنگنده از يک طرف و ساخت پايگاه‌هاى فضائي، مسافرت به کُرات ديگر و جنگ ستارگان از طرف ديگر جامعيت و حساسيت اين رشته را بيش از پيش روشن مى‌سازد.