اين رشته به علوم و فنونى توجه دارد که به ارائهٔ طرح استخراج از ذخاير معدنى (که شکل تودهٔ آنها قبلاً مشخص شده است) و انجام عمليات مختلف براى استخراج و بهره‌بردارى از اين ذخاير دارد. لذا هدف رشته تربيت افرادى است که از عهدۀ امور استخراج، بهره‌بردارى و ادارهٔ قسمت‌هاى مختلف معادن، حفاري، نگهداري، حمل و نقل، تهويه و غيره برآيند. دروس اين دوره ترکيبى است از دروس عمومي، دروس پايه، دروس اصلى مهندسى و دروس تخصصى استخراج. بيش از ۲۰ درصد دروس تخصصى آن عملى است و مستلزم بازديد، گردش و کارآموزى در ترم تابستانى است. دانستن رياضي، فيزيک و شيمى براى داوطلبان اين رشته ضرورى است. با توجه به خصوصيات اين رشته، داوطب بايد داراى توانائى جسمانى و روحى لازم و آمادگى کار در نقاط معدنى و دورافتاده باشد. نياز مبرم صنايع به مواد اوليه اهميت اين رشته را روشن مى‌سازد. طراحي، باز کردن، تهيه و تجهيز، استخراج و بهره‌بردارى از کانسارهاى اکتشاف شده از جمله توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين دوره است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در وزارت معادن و فلزات و بخش‌هاى تابعه وزارت نفت (در ارتباط با حفاري) کارگاه‌هاى وزارت راه و ترابرى براى حفارى راه و تونل‌ها و وزارت نيرو و شرکت مترو، سيمان و غيره مشغول شوند. ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل امکان‌پذير است. اين رشته داراى دو کارآموزى متفاوت در معادل ذغال‌سنگ و ساير معادن است.


بدين ترتيب فارغ‌التحصيلان امکان آشنائى با انواع کارهاى معدنى را خواهند داشت. داوطلبان اين رشته بايد آمادگى لازم براى کار در معادن را داشته باشند. دروس اين دوره شامل مطالبى در ارتباط با زمين‌شناسي، کانى‌شناسي، سنگ‌شناسى و کتب دروس تخصصى در زمينه‌هاى مختلف کارهاى معدنى از قبيل حفاري، آتشباري، نگهداري، ترابري، تهويه، اصول طراحى معدن و فرآورده‌هاى مواد معدنى مى‌شود. اين رشته با رشته‌هاى اکتشاف معدن عمران، متالورژى و شيمى معدنى در ارتباط نزديک است.