وجود منابع غنى معدن در ايران و لزوم بى‌نيازى تدريجى از واردات مواد معدني، کشف و شناسائى معادن کشور را ايجاب مى‌کند. هدف اين دوره تربيت کارشناسانى است که از عهدۀ کشف، تعيين نوع و شکل مواد معدني، ارزيابى اقتصادى ميزان ذخيرهٔ منابع معدنى در رابطه با مسائل استخراج و غيره برآيند. دروس اين دوره ترکيبى از دروس عمومي، دروس علوم پايه، فنون مهندسى و دروس تخصصى اکتشاف معدن است. با توجه به گستردگى کشور و کامل نبودن اطلاعات اکتشافى اهميت اين رشته در جهت برآورد امکانات معدنى و گسترش صنايع مربوط به آن روشن مى‌شود. ۲۰ تا ۳۰ درصد دروس اختصاصى اين رشته به ‌صورت عملى و کارآموزى است و معمولاً در تيم‌هاى اکتشافى که آن هم متشکل از کارشناسان وزارتخانه‌هاى مختلف صورت مى‌گيرد. بهره‌گيرى از اطلاعات زمين‌شناسى در اکتشاف معادن، تعيين مناسب‌ترين روش اکتشاف با استفاده از اطلاعات فنى و عملى مربوط به ناحيهٔ اکتشاف، محاسبهٔ پارامترهاى مختلف در رابطه با اکتشاف معدن، ارزيابى اقتصادى آنها و تجزيه و تحليل اطلاعات به ‌دست آمده در خلال عمليات اکتشافى استخراجى از جمله توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين دوره است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توانند در وزارت معادن و فلزات (بخش اکتشاف)، وزارت نيرو (در رابطه با آب‌هاى زيرزميني) وزارت نفت و سازمان انرژى اتمى مشغول به ‌کار شوند. داوطلبان اين رشته بايد از توانائى کافى جسمانى برخوردار باشند. ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا سطح کارشناسى ارشد در ايران امکان‌پذير است. دروس اين رشته مطالبى دربارهٔ مکانيک سنگ، زمين‌شناسى ساختماني، زمين‌شناسى اقتصادي، ژئوفيزيک (اکتشاف زمين از طريق فيزيک)، ژئوشيمى (اکتشاف زمين از طريق شيمي) زمين‌شناسى معدني، زمين‌شناسى مهندسى و ژئوتکنيک را شامل مى‌شود. اين رشته با رشته‌هاى زمين‌شناسى و استخراج معدن در ارتباط نزديک است. داوطلبان اين رشته بايد در دروس پايه (رياضي، فيزيک، شيمى و زبان) قوى باشند.