هدف تربيت فارغ‌التحصيلانى است که با آگاهى و شناختى که از ساخت سازمان، تئورى‌هاى مديريت و سازماندهى و تکنيک‌هاى مختلف تصميم‌گيرى و حل مشکلات پيدا مى‌کنند قابليت جذب در سازمان‌هاى مختلف بازرگانى و صنعتى در سطوح کارشناسى را دارا شوند. رشته داراى دو گرايش بازرگانى و صنعتى است.


فارغ‌التحصيلان گرايش مديريت بازرگانى مى‌توانند در مؤسسات بازرگاني، امورى مانند: تدارکات، کارگزيني، امور مالى و بازاريابى را عهده‌دار شوند. فارغ‌التحصيلان گرايش مديريت صنعتى مى‌توانند در قسمت‌هاى مديريت توليد، اداره حفاظت فنى و قسمت کنترل مرغوبيت کالا مشغول کار شوند. امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و در سطوح بالاتر در داخل يا خارج کشور وجود دارد. داوطلب بايد در رياضيات، آمار، اقتصاد و زبان انگليسى دورهٔ دبيرستان قوى باشد. برخى از دانشگاه‌هاى پذيرندهٔ دانشجو در اين رشته عبارتند از: شهيد بهشتي، شهيد چمران، امام حسين، يزد، ولى عصر رفسنجان، و ...