هدف تربيت کاردانى است که بتواند در تأسيسات بهداشتي، آب‌رسانى و فاضلاب و گازرسانى ساختمان‌ها مستقل يا تحت‌نظر مهندسان نصب، راه‌اندازى و تعمير و نگهدارى کارآئى داشته باشد. دروس اين رشته به‌ صورت نظرى و عملى است.


فارغ‌التحصيلان مى‌توانند نصب، راه‌اندازي، تعمير و نگهدارى تأسيسات آب‌رساني، فاضلاب و گازرسانى را عهده‌دار شده در کارخانه‌هاى توليدى مرتبط با رشتهٔ خود به‌عنوان کاردان فنى به کار مشغول شوند. با توجه به لزوم تعمير و نگهدارى تأسيسات آب‌رساني، فاضلاب و گازرسانى ساختمان‌ها و شهرک‌ها اهميت اين رشته مشخص مى‌شود. داوطلبان بايد به کار فنى علاقه‌مند و از دانش لازم در رياضى و فيزيک برخوردار باشند.