هدف دورهٔ کاردانى تکنولوژى ماشين‌هاى کشاورزى تربيت کاردان‌هائى است که بتوانند در زمينه‌هاى هدايت و ادارهٔ ماشين‌هاى کشاورزى مربوط به تسطيح و تهيه زمين، کاشت، داشت و برداشت و نگهدارى محصولات زراعى و باغى و دامى فعاليت نمايند.


داوطلبان اين دوره بعد از قبولى از کنکور دروس عمومي، پايه، دروس اصلى کشاورزى و دروس تخصصى در زمينه‌ٔ ماشين‌هاى کشاورزى را مى‌گذرانند.


داوطلبان اين رشته بايد از دانش رياضى قوى برخوردار باشند، از عمده‌ترين مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته مى‌توان وزارت کشاورزي، جهادسازندگي، مراکز خدماتى کشاورزى روستائى و عشايري، شرکت‌هاى کشت و صنعت و واحدهاى توليدى کشاورزى را نام برد.