هدف تربيت متخصص در تهيهٔ الياف، کاربرد مواد شيميائى و تکنولوژى مربوط بر روى آنها است. فارغ‌التحصيلان صنايع نساجى به‌عنوان سرپرست خط توليد مديريت و نظارت در توليد و ادارهٔ کارخانه داراى نقش حساس هستند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، عملي، آزمايشگاهى و کارگاهى است و نيز ۴ واحد کارآموزى دارد. نظر به اينکه صنايع نساجى و توليد الياف مصنوعى يکى از فعال‌ترين صنايع کشور است و نياز به کارشناس دارد و نيز از لحاظ تعداد شاغلان و ميزان سرمايه‌گذارى حائز اهميت است. ضرورت اين رشته مشخص مى‌شود. کارخانه‌هاى نساجى و توليد الياف و مواد شيميائى محل جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته است. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و تا سطح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد.


داوطلبان بايد در دروس رياضي، فيزيک و شيمى قوى باشند. بعضى دروس اين رشته عبارتند از: مطالبى دربارهٔ شيمى مواد نساجى (الياف مختلف، موادى که در رابطه با اين الياف از آنها استفاده مى‌شود). تکنولوژى ماشين‌آلات نساجى و ساختن رنگ. اين رشته با گرايش‌هاى ديگر نساجى و رشتهٔ مهندسى پليمر ارتباط دارد.