اين رشته بسترى مشابه رشتهٔ مهندسى عمران داشته و در ديد تخصصى و خاص به منظور شناسائى مسيرهاى گوناگون راه‌آهن و مهارت در بهره‌گيرى از اجزاء متشکل مجموعهٔ راه‌آهن به‌ويژه در بخش طراحى و اجراء زيرسازى و روسازي، ساختمان و ابنيهٔ فنى راه‌آهن و به ‌طور کلى لغت خط اطلاقى است بر مسائل زيرسازى و روسازى راه‌آهن مانند خاک‌برداري، خاک‌ريزي، بدنهٔ راه، شيروانى‌ها، بِلاست، تراورس، ريل و ... و لغت ابنيه اطلاقى است بر سازه‌هاى فنى موجود در راه‌آهن مانند پل، تونل، ديوار حائل و ضامن، ساختمان ايستگاه، انبار و ... . فارغ‌التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود در طرح، نظارت، اجراء و تعمير و نگهدارى مهندسى خط و ابنيه مهارت‌هاى لازم را يافته و در کليه واحدهاى مرتبط با حمل و نقل ريلى مانند راه‌آهن ايران، راه‌آهن‌هاى شهرى (مترو)، شرکت‌هاى وابسته به راه‌آهن، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب آهن، بنياد مستضعفان و جانبازان، شرکت‌هاى مهندسى و ... مشغول به فعاليت گردند.


برخى از عناوين دروس تخصصى اين رشته عبارتند از: ابنيهٔ مسير، روسازى راه‌آهن، ايستگاه راه‌آهن، بوژى و لوکوموتيو، طراحى راه‌آهن سريع‌السير، ايمنى مسير و حرکت و ... .