کليه امورى که منجر به استفاده بهينه از منابع آب کشاورزى مى‌گردد، در اين رشته مورد توجه قرار مى‌گيرد. در اين رشته افرادى تربيت مى‌شوند که بتوانند برنامه‌هاى انتقال و توزيع آب را در مزارع به اجراء درآورده و بتوانند در انجام پروژه‌هاى تحقيقاتى زير نظر متخصصين انجام وظيفه نمايند. طول دورهٔ کاردانى تکنولوژى آبيارى ۲ الى ۳ سال مى‌باشد.


فارغ‌التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود در انجام امور مربوط به بهره‌بردارى صحيح از سيستم‌هاى آبيارى و اجراء پروژه‌هاى تحقيقات آب و خاک و ترويج اصول صحيح استفاده از منابع آب و خاک شرکت داشته باشند. مراکز جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته وزارت جهاد کشاورزى و وزارت نيرو مى‌باشند.