امنيت محيط کار يکى از مسائل مهم صنايع براى حفظ جان انسان‌ها و حراست از سرمايه‌گذارى‌ها است. کاردان فنى ايمنى صنعتى با معلومات علمى لازم و اطلاعات و شناخت مسائل فنى و اجرائى کافى قادر به شناخت مسائل ايمني، اجراء دستورالعمل‌هاى ايمني، جلوگيرى از بروز مسائلى نظير موارد زير و چاره‌جوئى براى رفع آنها است:


خطرات ناشى از برق، کار با ماشين‌آلات صنعتي، عوامل فيزيکى و شيميائى زيان‌آور محيط کار، کار در کارگاه‌هاى مختلف، حريق و روش‌هاى مبارزه با آن. دروس اين دوره شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصى و کارآموزى است. بعضى از دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از: اصول بهداشتى محيط، مديريت ايمني، روش‌هاى توليدي، اصول ايمني، عوامل فيزيکى و شيميائى زيان‌آور، محيط کار و ... .


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند به ‌عنوان تکنسين ايمنى مستقلاً در واحدهاى کوچک و زيرنظر مهندسان ايمنى در واحدهاى بزرگ انجام وظيفه کنند. با توجه به درصد بالاى حوادث ناشى از کار مخصوصاً در مناطق صنعتى کشور و لزوم چاره‌جوئى و پيشگيرى از آنها اهميت اين رشته آشکار مى‌شود.


نظر دانشجويان: اين رشته داراى بازار کار خوبى است. فارغ‌التحصيلانى که با اصول ايمنى و بهداشت کار آشنا شده‌اند مى‌توانند در بخش صنعت، کشاورزى و خدمات مفيد واقع شوند.