هدف تربيت افرادى است که با اطلاعات کافى از عهدهٔ اجراء کارهاى عمومى که غالب آنها در همهٔ ساختمان‌ها با مقادير و مقياس‌هاى متفاوت وجود دارد، برآيند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند به‌ عنوان تکنسين کارگاه در کارگاه‌هاى ساختمان (که عمدتاً در خارج از شهرها قرار دارند) و يا تکنسين ناظر (کمک مهندس) از طرف دستگاه‌ نظارت و يا کارفرما در کارهاى ساختمان مشغول شوند. با توجه به حجم زياد کارهاى ساختمانى در کشور و لزوم نيروى انسانى در زمينه‌هاى فوق، اهميت اين رشته مشخص مى‌شود. دروس تخصصى شامل مطالبى در مورد محاسبهٔ تيرآهن‌هاى ساختمان - نقشه‌کشى کامل، مکانيک خاک و مقدار کمى نيز در مورد خانه‌هاى سنتى قديمى و نقشه‌بردارى است. بين ۲۵ تا ۳۰ درصد اين کارها به ‌صورت عملى ارائه مى‌شود. داوطلب بايد سالم، مستعد، با ذوق و همچنين داراى قدرت تحليل و تجسم باشد و چنان‌چه داوطلب در نقشه‌کشي، حساب فني، درس فني، رياضى و فيزيک قوى بوده و مقدارى نيز کار، کارگاهى انجام داده باشد، موفق‌تر است.