هدف تربيت کارشناس دبير فنى متعهد و متخصص است که بتواند دروس فنى و کارگاهى دورهٔ چهار سالهٔ هنرستان‌هاى صنعتى را تدريس کند. طول دوره چهار سال است و دروس به‌ صورت عمومي، پايه، اصلى تخصصى (همراه کارآموزى و پروژه) و اختيارى است. تعدادى دروس تربيتى نيز براى فراگيرى فن معلمى به آن افزوده خواهد شد. از جمله دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از:


- مکانيک در طراحى جامدات: مبانى مهندسى برق - نقشه‌کشى صنعتى - مکانيک سيالات - طراحى ابزار دو - طراحى مکانيزم‌ها - علم مواد و ...


- مکانيک در طراحى سيالات: مبانى مهندسى برق - نقشه‌کشى صنعتى - مقاومت مصالح - مکانيک سيالات - طراحى اجزاء - نيروگاه حرارتى و ...


فارغ‌التحصيلان اين دوره علاوه بر توانائى تدريس دروس دورهٔ چهار سالهٔ هنرستان، توانائى تدريس پاره‌اى از دروس فني، کارگاهى و آزمايشگاهى دوره‌هاى کاردانى فنى رشتهٔ مکانيک را در آموزشکده‌هاى فنى خواهند داشت. ساير تونائى‌هاى فارغ‌التحصيلان اين دوره عبارتند از:


بررسى مشکلات آموزشى هنرجويان و ارائهٔ طريق به آنان، بررسى مشکلات تربيتى آنان و ارائهٔ راهنمائى‌هاى لازم، تهيه طرح درس‌هاى ضرورى براى هنرجويان و به‌کارگيرى لوازم کمک‌آموزشى در امر تدريس.