هدف تربيت کارشناسى در زمينهٔ طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نظارت، مديريت و نگهدارى از سيستم‌هاى مربوط به اين رشته است دورهٔ ترکيبى از دروس عمومي، پايه، اصلى و دروس تخصصى در زمينه‌هاى الکترونيک - مخابرات - قدرت، کنترل و ”بيوالکتريک“ است.


فارغ‌التحصيلان اين دوره آمادگى و مهارت‌هاى زير را به‌دست خواهند آورد:


- مهارت کافى در شناخت، نحوهٔ عملکرد، چگونگى نگهدارى و بهره‌بردارى از سيستم‌ها، کنترل و اجراء پروژه‌ها در گرايش مربوط


- شناسائى تکنولوژى‌هاى جديد و ارزيابى آنها به منظور کاربرد در طرح، توسعه و نوآورى


- شرکت در پروژه‌هاى صنعتي، تحقيقاتى و بررسى‌هاى فنى در زمينه‌ٔ گرايش تخصصى


- کسب توانائى‌هاى لازم براى تجزيه و تحليل سيستم‌ها و طراحى آنها


- تهيه گزارش‌هاى فنى


تنوع سيستم‌‌هاى برقى موجود در کارخانه‌ها، مراکز صنعتي، واحدهاى توليدى و خدماتي، استفادهٔ گسترده از سيستم‌هاى برقى در ارتقاء کيفى و توسعهٔ کمّى توانائى بشر در به ‌کارگيرى هر چه بيشتر منابع و استعدادهاى طبيعى به منظور پيشبرد بيشتر در همهٔ زمينه‌هاى فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى ضرورت و اهميت اين رشته را مشخص مى‌سازد.


تذکر مهم: داوطلبان اين رشته در برخى دانشگاه‌ها، مهندسى برق را تحت يک شماره کُد انتخاب مى‌کنند پس از ورود به دانشگاه و گذراندن دروس مشترک عمومى و پايه و چند درس مشترک از دروس اصلى تحت ضوابط معينى مى‌توانند يکى از گرايش‌ها را در مهندسى برق انتخاب نمايند.


امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ ميسر است، داشتن ضريب هوش بالا و تسلط کافى به رياضيات، فيزيک و زبان خارجى از ضرورت‌هاى اين رشته است.