هدف تربيت کاردان فنى براى استخراج و بهره‌بردارى از معادن زيرزمينى ذغال‌سنگ است. دامنهٔ فعاليت اين رشته عبارت است از: باز کردن و آماده‌سازى معادن ذغال‌سنگ از مرحلهٔ عمليات اکتشافى و معدنى تا تحويل ذغال‌سنگ به کارخانه‌هاى ذغال‌شوئي. دروس اين دوره شامل دروس عمومي، پايه، اصلى و تخصصى است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در معادل ذغال‌سنگ، بسته به بزرگى يا کوچکى معدن مسئوليت اجرائى يک يا چند وظيفه از عمليات معدنى نظير حفاري، آتشباري، نگهداري، ايمنى و نجات، تهويه و غيره را به ‌عهده گيرند. با توجه به خلاء موجود بين کارشناس طراح و کارگر ماهر در حال حاضر ضرورت وجود کاردان فنى اين رشته مشخص مى‌شود. کار اصلى اين افراد در خود معادن است و مسئوليت مستقيم استخراج معادن را که توسط کارگران انجام مى‌گيرد، به ‌عهده دارند. به همين دليل بايد از توانائى جسمى و روحى لازم برخوردار و آمادگى برخورد با شرايط سخت کار را دارا باشند.