هدف تربيت کارشناسانى است که در زمينه‌هاى آموزش شيمى در دبيرستان، تربيت کمک پژوهشگر، آماده کردن دانشجويان براى ورود به دوره‌هاى کارشناسى ارشد و دکترىٰ به منظور تأمين کادر آموزشي، پژوهشى مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي، کارشناسان مورد نياز صنايع شيميائى و بى‌نيازى از کارشناسان خارجى بتوانند از عهده برآيند. اين دوره داراى دو گرايش، شيمى محض، شيمى کاربردى است. داوطلب بايد در دروس شيمي، فيزيک و رياضى دبيرستان قوى بوده، علاقه، انگيزه و روحيهٔ کاوشگرى لازم را دارد باشد. دروس به ‌صورت عمومي، پايه، الزامى (مشترک بين دو گرايش) و اختصاصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس الزامى عبارت است از: شيمى آلي، شيمى تجزيه، شيمى فيزيک، شيمى معدني، معادلات ديفرانسيل.


بعضى توانائى‌هاى فارغ‌التحصيلان به‌شرح زير است:


- عهده‌دار شدن مسئوليت هدايت آموزشگاه‌ها و کمک به امر تدريس شيمى در دانشگاه‌ها، همکارى در زمينه‌هاى پژوهشى در مؤسسات ذيربط و دانشگاه‌ها، سرپرستى آزمايشگاه‌هاى کنترل کيفيت مواد اوليه و محصولات در صنايع شيميائى و رفع مشکلات شيميائى صنايع موجود، ارائهٔ روش‌هاى بهتر جهت بالا بردن سطح توليد از نظر کيفى و کمّي.


- با توجه به نياز دانشگاه‌ها به مدرس شيمي، نياز صنايع مختلف به پژوهشگر و کمبود متخصص ايرانى براى ادارهٔ کنترل کيفيت آزمايشگاه‌هاى شيمى صنايع موجود، اهميت اين رشته مشخص مى‌شود.


- امکان ادامهٔ تحصيل در اين رشته تا حد دکترىٰ در داخل و خارج از کشور وجود دارد. برخى از مراکز جذب کارشناس‌هاى شيمى به‌ شرح زير است:


- وزارتخانه‌هاى آموزش و پرورش، صنايع سنگين، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، کشاورزي، نفت و نيز آموزشگاه‌هاى شيمى به صنايع شيميائى و نظاير آنها.


نظر دانشجويان: رشتهٔ شيمى از لحاظ محتوا بسيار گسترده و با اکثر صنايع به ‌نحوى مرتبط است. به همين دليل زمينه‌هاى پژوهش بسيار وسيع است.