هدف بالا بردن مهارت عمليات و افزايش آگاهى‌هاى خاص در افرادى است که بتوانند با کسب قدرت نسبى تفکر، استدلال تجزيه و تحليل و درک مفاهيم مربوط توانائى کار و کارآئى مفيد در زمينهٔ رشته را به‌دست آورده ارتباط اين رشته را با ساير رشته‌ها استنباط کنند. کارتوگرافى چاپ و فعاليت و تکثير نقشه‌هاى عمرانى است و دروس آن به ‌صورت عمومي، پايه، اصلي، تخصصى و کارآموزى است. بعضى دروس اصلى و تخصصى اين رشته عبارتند از: فتوگرامتري، تفسير عکس، نقشه‌برداري، نقشه‌برداري، کارتوگرافي، عکاسى و چاپ، تأليف نقشه و ... .


فارغ‌التحصيلان اين رشته به ‌عنوان کاردانى فنى کارآئى لازم و مهارت عملى براى فعاليت‌هاى کارتوگرافى در مراحل مختلف گردآورى اطلاعات و تأليف نقشه‌ها، چاپ و تکثير نقشه را به‌دست مى‌آورند. تا با توجه به تخصص و کارآئى‌هاى به ‌دست آمده بتوانند به ‌عنوان تکنسين‌ کارتوگراف براى کارهاى مختلف تهيهٔ نقشه در سازمان‌ها و ادارات دولتى و ارگان‌ها يا بخش خصوصى مجهز به بخش کارتوگرافى و نقشه‌کشي، مشاغل را به‌ عهده گيرند.