از آزمون سراسرى در سه رشته براى دورهٔ دکتراى پيوسته (Ph.D) دانشجو پذيرفته مى‌شود. اين رشته‌ها عبارتند از: دکتراى رياضي، دکتراى فيزيک و دکتراى بيوتکنولوژي. کسانى مى‌توانند اين رشته‌ها را انتخاب کنند که در آزمون سراسرى رتبه‌هاى کشورى بين يک تا ۵۰۰ داشته و نمرهٔ کل آنها بيش‌تر از ۱۰۰۰۰ باشد. داوطبان گروه‌هاى رياضى مى‌توانند هر سه رشته را انتخاب کنند و داوطلبان گروه تجربى تنها مى‌توانند رشتهٔ بيوتکنولوژى را انتخاب نمايند. در دانشگاه‌ها شرايط ويژه‌اى براى ادامهٔ تحصيل در اين رشته‌ها تدوين شده است. رشته‌ٔ بيوتکنولوژى در دانشگاه تهران و رشتهٔ فيزيک در دانشگاه علوم پايهٔ زنجان و رشتهٔ رياضى در دانشگاه اميرکبير و دانشگاه تربيت معلم تهران داير است. شرايط تحصيل در اين دوره‌ها از رشته‌اى به رشتهٔ ديگر متفاوت ولى در مجموع اگر معدل دانشجو (مثلاً در رشتهٔ فيزيک) در پايان ۴ سال کمتر از ۱۶ باشد اجازهٔ ادامهٔ تحصيل براى دورهٔ کارشناسى ارشد نداشته و دانشجو با درجهٔ کارشناسى فارغ‌التحصيل خواهد شد. تعداد واحدها در دوره‌هاى دکترىٰ قريب به ۲۰۰ واحد مى‌باشد. رشته‌هاى رياضى و فيزيک به ‌صورت ناپيوسته در دانشگاه‌هاى کشور داير است. داوطلبان مى‌توانند اطلاعات مربوط به دوره‌هاى کارشناسى رياضى و فيزيک را از همين دفترچه مطالعه کنند. رشتهٔ بيوتکنولوژى رشته‌اى است ميان رشته‌اى که از اساتيد شيمي، زيست‌شناسى و بيوفيزيک در تدريس دروس آن استفاده مى‌شود.