هدف تربيت کاردان در زمينهٔ شناخت، نحوهٔ عملکرد، نگهدارى و کار با مدارات مخابرات هواپيمائى در جهت تأمين بى‌خطرى و سلامت پرواز براى سازمان هواپيمائى کشورى و در صورت نياز براى سازمان‌هاى ديگر در زمينهٔ مخابرات بين‌المللى است.


طول دوره دو سال است. بعضى دروس اصلى و اختصاصى دوره عبارت است از: آشنائى با مدارهاى برقي، الکترونيک و راديو، آشنائى با دستگاه‌هاى ناوبري، تله تايپ، آشنائى با کامپيوتر و برنامه‌نويسي.


فارغ‌التحصيلان دوره از مهارت‌ها و آمادگى‌ها زير برخوردار هستند:


- مبادلهٔ پيام‌هاى هواپيمائى با استفاده از مدارهاى مختلف (از جمله ماهواره)، ارتباط با شبکهٔ بين‌الملل و مبادلهٔ پيام‌ها با آژانس‌هاى هواپيمائي، تهيه و توزيع بولتن‌هاى گزارش‌هاى جوي، بهره‌بردارى از دستگاه‌هاى ارتباطى هواپيمائى و نگهدارى سيستم‌هاى ارتباطي.


واحدهاى فنى عملياتى سازمان هواپيمائى کشورى در همهٔ فرودگاه‌هاى کشور از مراکز جذب فارغ‌التحصيل‌هاى اين رشته است.