هدف تربيت کاردان در زمينهٔ الکترونيک، مخابرات، کمک ناوبرى و ... است. طول دورهٔ ۲ سال و دروس دورهٔ ترکيبى از مواد عمومي، پايه و تخصصى الکترونيک هواپيما است. در تدوين اين دروس موارد ذيل در نظر گرفته شده است:


۱. دستورالعمل‌هاى و مقررات (ICAO) در امور هوانوردي.


۲. برنامه‌هاى آموزش گروه فنى و مهندسي.


۳. تجارب کشورهاى پيشرفته در صنعت هواپيمائي.


۴. نياز سازمان‌ هواپيمائى کشوري.


فارغ‌التحصيلان قادر به انجام مسئوليت‌هاى نصب و راه‌اندازى سيستم‌هاى الکترونيکي، مخابراتي، تشخيص عيوب، تعمير، سرويس و نگهدارى و کمک ناوبرى هستند.