هدف تربيت کارشناسان آموزش رياضى در دورهٔ متوسط بر اساس نياز وزارت آموزش و پرورش (در گرايش دبيري)، تربيت کارشناسان حرفه‌اى شايسته، همکارى در برنامه‌ريزى صحيح مملکتى و قادر به تجزيه و تحليل مسائل علمى در سازمان‌هاى صنعتى و اقتصادى است. همچنين تربيت افرادى براى انتقال علم رياضي، پاسخ‌گوئى به نياز ساير رشته‌هاى علوم، پيشبرد مرزهاى دانش و ايجاد روح علمى در جامعه است. داوطلبان بايد از هوش و استعداد خيلى خوبى برخوردار بوده، از دانش و علاقه و پشتکار لازم بهره‌مند باشند، همچنين لازم است در دروس رياضي، فيزيک و مکانيک، دورهٔ نظرى مسلط باشند. مدت تحصيل ۴ سال است. فارغ‌التحصيلان علاوه بر توانائى تدريس کليهٔ دروس رياضي، آمار و احتمال دورهٔ متوسطه و دورهٔ راهنمائى تحصيلى مى‌توانند در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي، صنعتي، کشاورزى و غيره برخورد با مشکلات و پيچيدگى‌هاى مربوط به زمينه‌هاى فوق‌الذکر و نيز ارائهٔ مدل‌هاى رياضى مشارکت فعال داشته باشند.


در گرايش دبيرى رياضى هدف مشخص، تربيت دبيران متعهد و کارشناسان متخصص در آموزش دروس رياضي، آمار و احتمال دورهٔ متوسطه عمومى است. داوطلبان اين شاخه بايد به شغل معلمى علاقه‌مند بوده و کليه جوانب آن را لمس کنند و پس از فارغ‌التحصيل شدن و تائيد صلاحيت به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآيند. دانشجويان اين دوره تعدادى واحد تعليم و تربيت نيز براى آماده شدن براى شغل مقدس دبيرى خواهند گذرانيد.


در گرايش رياضى محض تعداد بيشترى دروس رياضى محض گنجانده شده است. عمده‌ترين هدف دوره، تربيت کارشناسان، پيشبرد مرزهاى دانش رياضى و ادامهٔ تحصيل بعدى به منظور تأمين کادر علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى است.


در گرايش‌هاى کاربردي، تعداد دروس تخصصى در رابطه با کاربرد مورد نظر گنجانيده شده است تا فارغ‌التحصيلان آمادگى همکارى در حل مشکلات و پيچيد‌گى‌هاى آن زمينه را دارا شوند.


دانشجويان رشتهٔ رياضى در دو گرايش رياضى محض و رياضى کاربردى در آزمون ورودى با يک کُد پذيرفته مى‌شوند و پس از گذرانيدن دروس مشترک در دانشگاه با نظر گروه آموزشى به دو گرايش محض و کاربردى تقسيم مى‌شوند.


توجه: بر اساس آئين‌نامهٔ ادامهٔ تحصيل مستقيم دانشجويان رشتهٔ رياضى از مقطع کارشناسى به دورهٔ دکترىٰ مصوب شوراى عالى برنامه‌ريزى پذيرفته‌شدگان آزمون ورودى کارشناشى ارشد در صورت کسب ۷۵ درصد ميانگين کل سه نفر اول آزمون مى‌توانند بدون طى دورهٔ کارشناسى ارشد مستقيماً در امتحان ورودى دورهٔ دکتراى رياضى مؤسسات آموزش عالى شرکت کنند.