هدف از دوره تربيت افراد کاردان در زمينه تعمير و نگهدارى هواپيما، در سطح استانداردهاى بين‌المللى بوده و در تدوين برنامهٔ درسي، رعايت دستورالعمل‌ها و مقررات سازمان بين‌المللى هواپيمائى کشورى در امور هواپيما (ايکائو) در نظر گرفته شده است. طول دوره مجموعهٔ کاردانى ۵/۲ سال و برنامهٔ آموزشى آن در ۵ ترم ارائه مى‌شود.


کاردان هواپيمائى کسى است که اطلاعات و مهارت‌هاى لازم جهت کار در وضعيت هوانوردى را در محدوده‌اى مناسب کسب کرده‌ و با استفاده از تکنيک‌ها و رهنمودهائى که کارشناسان اين رشته ارائه خواهند کرد قادر به انجام مسئوليت‌هاى زير در سطح استانداردهاى بين‌المللى توصيه شده‌ از طرف ايکائو مى‌باشد.


افراد فارغ‌التحصيل از اين دوره قادر به تشخيص عيوب و تعمير سيستم‌ها، ساختمان موتورهاى جت و پيستوني، آلات دقيق و ... هواپيما و نيز سرويس و نگهدارى سيستم‌ها، ساختمان موتورهاى جت و پيستونى هواپيما، بازرسى فنى هواپيما و ساخت قطعات، مونتاژ و آرايش هواپيماها خواهند بود.