هدف دوره تربيت کارشناسان کارآموزى است که بتوانند علاوه بر عهده‌دار شدن مسئوليت در رشته‌هاى آبيارى و امور آب کشور در برنامه‌ريزى و آموزش علوم آبيارى و زهکشى منشاء خدمات شايسته باشند.


طول اين دوره ۴ سال است که طى آن دانشجويان مهارت‌هاى لازم براى انجام دادن امور فوق را کسب مى‌کنند.


داوطلبان بايد در علوم پايهٔ رياضى و تجربى قوي، در رابطه با آب، خاک و مصرف بهينهٔ آب علاقه‌مند و براى اشتغال در کارهاى صحرائى داراى توان جسمى کافى و روحيهٔ لازم باشند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند تا سطح کارشناسى ارشد و بالاتر ادامهٔ تحصيل دهند و يا در وزارت کشاورزى و امور آب سازمان‌هاى آب منطقه‌اى وزارت نيرو، واحد آب وزارت جهاد سازندگى و مهندسان مشاور رشتهٔ آب کشور به کار اشتغال ورزند.