هدف تربيت کارشناسانى است که با تکيه بر معلومات و تجاربى که مى‌اندوزند بتوانند سمت‌هائى چون مجري، برنامه‌ريز، تحليل‌گر برنامه‌هاى کشاورزى و اقتصاد کشاورزى را عهده‌‌دار شوند. داوطلب بايد از روحيهٔ کار کردن در محيط‌هاى روستائى و قطب‌هاى توليد کشاورزى و دانش قوى رياضى دبيرستان برخوردار و به فعاليت‌هاى پژوهشي، ارشادى و مشورتى در زمينه‌هاى علوم اقتصادى و اجتماعى روستائى و کشاورزى علاقه‌مند باشد. طول دوره ۴ سال است و دروس شامل دروس عمومي، دروس علوم پايه و دروس اصلى کشاورزى است که پس از آنها اختصاصاً اصول مربوط به اقتصاد خُرد و کلان دانشجويان، نظام‌ها و انديشه‌هاى اقتصادى اسلامي، اصول اقتصادى و کاربرد آن در کشاورزى و منابع طبيعى رياضيات و آمار کاربردى در اقتصاد، مديريت، بازاريابي، حسابدارى و تعاون، مبانى علوم اجتماعى و تحليل سيستم‌ها تعليم داده مى‌شود. فارغ‌التحصيلان عنوان مهندس کشاورزى در رشتهٔ اقتصاد را دارا مى‌شوند. بعضى مراکز جذب فارغ‌التحصيلان عبارت است از: واحدهاى اجرائي، تحقيقاتي، آموزشى و خدماتى کشاورزى در بخش‌هاى دولتى تعاونى و خصوصي. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل کشور و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد.