هدف تربيت افرادى است که پس از يک دورهٔ آموزش دو ساله وارد بازار کار شده و قسمتى از نيازهاى کشور را در زمينهٔ امور مالى و حسابدارى مرتفع سازند. بعضى از دروس اصلى دوره عبارتند از: اصول حسابداري، حسابدارى صنعتي، حسابدارى دولتي. فارغ‌التحصيلان اين دوره توانائى‌هاى زير را خواهند داشت:


- تعهد امور حسابدارى در مؤسسات کوچک بازرگانى و صنعتي.


- اجراء کارهاى دفترنويسي، جمع‌آورى و طبقه‌بندى اطلاعات مالى حسابدارى در مؤسسات بزرگ تجارى و صنعتى زير نظر سرپرستان.


- اشتغال به کار در مؤسسات حسابرسي.


دروس اين رشته به ‌صورت عمومي، پايه و اصلى است و ۳ ماه نيز کارآموزى دارد. ادامهٔ تحصيل در اين رشته به ‌صورت ناپيوسته وجود ندارد.