آفتاب

نیاز و فرانیازیکی از کاربردی ترین تئوری های علوم انسانی هرم مازلو می باشد . یکی از روشن بینانه ترین و هوشمندانه ترین تئوری به دلیل هماهنگی با واقعیات جسمی و ذهنی بشر است.

نیاز و فرانیاز

یکی از کاربردی ترین تئوری های علوم انسانی هرم مازلو می باشد . یکی از روشن بینانه ترین و هوشمندانه ترین تئوری به دلیل هماهنگی با واقعیات جسمی و ذهنی بشر است.
نیازهای اساسی بشر در قاعده هرم قرار دارد که وسیع ترین و مشترک ترین نیازهاست و هر چه به راس هرم نزدیک می شویم، دو اتفاق می افتد. اول تعداد کمتری از افراد بشر به نیازهای بالاتر وابسته اند، دوم شرط پرداختن به نیازهای بالاتر رفع نیازهای پایین تر است یعنی سطوح پایین تر پیش نیاز سطوح بالاتر است.
اساسی ترین و بیسیک ترین نیازهای انسان که قاعده هرم بر آن قرار گرفته نیازهای فیزیولوژیک و غریزی اند که بقای انسان را تامین می کنند. مثل آب، هوا، غذا و خواب.
سطح دوم نیاز به امنیت است مثل نیاز به شغل وتامین اجتماعی و قانون.
سطح سوم نیازهای اجتماعی و ارتباطی مثل وابستگی، تعلّق خاطر، عشق ، دوستی و عضویت در گروههای اجتماعی، محلی و مذهبی.
سطح چهارم نیازهای روحی و شخصیتی مثل اعتماد به نفس و موفقیت و اعتبار.
سطح پنجم سطح نیازهای معنوی و به عبارت دیگر فرانیازهاست. فرانیازها معطوف به خودشکوفایی قوه ها و استعدادهای هر شخص هستند.
خب نمیخوام زیاد وارد منطق و فلسفه این جور داستان ها بشم . با توجه به نیاز هایی که بشر داره ما سعی کردیم سایتی رو درست کنیم که بخش سوم و چهارم این نیاز ها رو بتونیم توش براآورده کنیم من به شخصه این ها رو ازش در آوردم .
حالا تا چقدر موفق شدیم یا تا چقدر میتونیم بریم جلو برای قضاوت زود هست . چون کار های زیادی داره . باید آموزش و مقالات بیشتری قرار بدیم
تا به اینجا پرتال فرانیاز بیش از 3000 هزار تا مطلب گرد هم آوردیم . تا بتوانیم پاسخی برای بعضی از سوالات شما داشته باشیم .
به تازگی فروشگاهی برای محصولاتی خاص راه اندازی کردیم . به نام فروشگاه فرانیاز . خیلی بزرگ نیست ولی محصولاتی خاص و بی نظیر برای مصارف و نیاز های عمومی بی شک این اول راه هست .
با ما همراه باشید .
 آدمی اول حریصِ نان بود
چون که قوت و نان، ستون جان بود
چون به نادر گشت مستغنی زِ نان،
عاشق نام است و مدحِ شاعران
وبگردی