آفتاب

علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر



شایع ترین انواع و علل شکایت از پزشکان کدامند؟ بهترین زمان برای شکایت از پزشک مقصر چه زمانیست؟ بهترین زمان شکایت از پزشک و یا کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟ مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست و باید چه مراحلی طی شود؟

علت شکایت از پزشک مقصر چیست؟

سبب شکایت از پزشک مقصر، تقصیر و قصور پزشکی میباشد. هنگامیکه پزشک موجب بروز آسیب و ایراد عارضه بر بیمار میشود، مسئول جبران خسارت وارده میگردد. دادگاه در طی رسیدگی به پرونده کیفری تحت عنوان شکایت از پزشک مقصر، بر مبنای قصور وی، ایشان را به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم مینماید.

شایع ترین انواع شکایت از پزشکان کدامند؟

وکیل جرایم پزشکی بیان میدارد: شکایت از جراحان زیبایی بخصوص شکایت از جراح زیبایی شکم و پهلو (ابدومینوپلاستی، لیپوماتیک و لیپوساکشن) و پروتز سینه و شکایت از انواع جراحی های زیبایی صورت مانند بلفاروپلاستی، تزریق ژل و چربی و بوتاکس، فک و صورت، بینی و غیره از شایع ترین انواع شکایات میباشند. همچنین شکایت از دخالت در امور پزشکی، مانند کلینیک های غیرمجاز کاشت مو، لیزر و امور مربوط به دندانپزشکی اعم از درمانی و زیبایی مانند کاشت دندان و ایمپلنت و کامپوزیت، از دیگر موارد مبتلابه در محاکم کیفری ما میباشند.
ولیکن علت و سبب طرح دعاوی کیفری مذکور چیست؟ علت شکایت از پزشک مقصر، نتیجه زیانباری است که بر بیمار عارض شده است. پس آیا میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که از بابت هر نتیجه نامطلوبی میتوان از پزشک شکایت کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. شکایت از پزشک هنگامی مثمر ثمر واقع میشود که نتیجه زیانبار منتسب به قصور پزشکی و خطای پزشک یا دخالت بلاوجه ایشان باشد.
 شکایت از پزشک مقصر

زمان شکایت از پزشک مقصر

بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت موازین قانونی و فنی و بسیاری از علل دیگر، اسباب طرح شکایت از پزشک مقصر میباشند. حال باید بدانید بهترین زمان شکایت از پزشک مقصر چه زمانی است؟ بهترین زمان برای طرح شکایت مذکور، به محض بروز آسیب و ایجاد عارضه میباشد. اقدام فوری در این زمینه موجب میشود که توسط هیات کارشناسان متشکل از پزشک ها متخصص و مورد وثوق دادگاه، میزان و نوع آسیب وارده را به درستی تشخیص داده و نظریه خویش را به محکمه ارائه نمایند.

بهترین زمان شکایت از کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟

علت شکایت از موسسات غیرمجاز پزشکی، عدم قانونی بودن فعالیت ایشان میباشد. بهترین زمان برای طرح شکایت از انواع کلینیک کاشت مو یا کلینیک دندانپزشکی یا لیزر غیرمجاز هنگامیست که عارضه ایجاد شده و هنوز کلینیک تقلبی از قصد شما برای طرح شکایت کیفری اطلاعی ندارد. زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که کلینیک مورد نظر نسبت به جابجایی و تخلیه کلینیک فورا اقدام نموده است. در طرح شکایت مذکور میبایست صاحب کلینیک، مجموعه فعال در آن، اپراتور انجام دهنده مورد پزشکی و هر شخصی را که دخالت غیرمجاز در امر پزشکی داشته است را طرف دعوا قرار دهید.

مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست؟

برای طرح شکایت از پزشک مقصر، چندین حق انتخاب دارید:
1. با مراجعه به وکیل متخصص جرایم پزشکی، انجام کلیه موارد و مراحل شکایت از پزشک مقصر را به وی بسپارید.
2.  راسا نسبت به تنظیم شکواییه و تشکیل پرونده اقدام نموده  و در اثنای رسیدگی وکیل تعیینی خود را به محکمه معرفی نمایید.
3. کلیه مراحل را خود به تنهایی انجام دهید که این مورد قطعا دور از فایده مکفی میباشد.
دادگستری در مقام تظلم خواهی و متشکل از نهادهای دادسرا و دادگاه به جرایم پزشکی رسیدگی مینماید. سازمان نظام پزشکی نیز به تخلف و جرم پزشک رسیدگی کرده و وفق قوانین و مقررات موضوعه، ایشان را مجازات مینماید. شکایت از پزشک مقصر در هر دو نهاد نیاز به طرح و ثبت به طریق مقتضی دارد.
 شکایت از پزشک مقصر

طریقه شکایت از پزشک مقصر چگونه است؟

وکیل متخصص شکایت از پزشک به شما توصیه مینماید که پیش از اقدام، نظر چند پزشک متخصص را کسب نموده و در خصوص آسیب و عارضه ایجاد شده با ایشان مشورت نمایید. در نهایت امر، تصمیم بر طرح شکایت یا عدم طرح شکایت به عهده شماست. میتوانید به نظریه هیچ پزشکی بر مبنای عدم تحقق قصور پزشکی، اعتنا ننموده و بازهم خواستار شکایت و اقامه دعوا باشید.
سپس کلیه مدارک و اوراق پرونده پزشکی خود و شرح مفصل واقعه را کتبا در اختیار وکیل قرار دهید. به کلیه پرسش های وکیل متخصص، دقیق و شفاف پاسخ دهید. پس از تنظیم شکواییه و پیش از اقامه دعوا و تقدیم شکایت از پزشک مقصر، متن شکواییه را با وکیل خود مورد بررسی قرار دهید. پس از تایید موکل، وکیل نسبت به ثبت شکایت اقدام مینماید.
بعنوان مثال، در شکایت از پزشک عمومی به دلیل انجام جراحی ابدومینوپلاستی یا لیپوساکشن، میبایست شرح دقیق و مفصلی از تاریخ های مراجعه، مشاوره پزشکی و جراحی و عکس های قبل و بعد از عمل را در اختیار وکیل متخصص و باتجربه خویش قرار دهید.

شکایت از پزشک مقصر با وجود رضایت نامه بیمار

تصور افراد جامعه این است که با امضای رضایت نامه توسط بیمار، دیگر امکان شکایت از پزشک مقصر وجود ندارد. این تصور اشتباه است. اخذ رضایت نامه بیمار ارتباطی با طرح  شکایت از پزشک مقصر بر مبنای قصور پزشکی و خطای ایشان ندارد. زیرا رضایت نامه بیمار در امور پزشکی به معنای مباح و مجاز بودن کلیه اعمال و رفتارهای پزشک نمیباشد. در نتیجه امکان طرح شکایت از پزشک مقصر و به نتیجه مطلوب رسیدن حتی در فرض اخذ رضایت نامه از بیمار نیز کاملا وجود دارد (حتی در صورت فوت بیمار نیز امکان شکایت توسط اولیای دم امکان پذیر میباشد).
در پایان با توجه به تخصصی بودن مبحث شکایت از پزشک توصیه میگردد حتما از مشاوره با وکلای باتجربه و متخصص در امر دعاوی پزشکی همچون وکلای پایه یک موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا استفاده نمایید.







وبگردی