آفتاب

نوجوان کم توان ذهنی از رویای پلیس شدن به فرماندهی پلیس تهران رسید !تحقق رویای پلیس شدن نوجوان کم توان ذهنی به مدد پویش نذر آرزوها !

پویش نذر آرزوها در گام نخست نوجوان کم توان ذهنی را به آرزویی دست نیافتنی رساند !

پویش نذر آرزوها که به تازگی فعالیت انسان دوستانه خود را آغاز کرده است و درصدد است تفاوت های کودکان بیمار را با دیگران از میان بردارد ا
پویش نذر آرزوها در گام نخست به آرزوی نوجوان کم توان ذهنی به نام علی پرداخته است !
علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست !
پویش نذر آرزوها قسمت نخست مجموعه خود را در قالب مستندی کوتاه به نام رئیس پلیس به تهیه کنندگی علی مهرآور و کارگردانی محسن عبدی تولید کرده است و در حال تهیه قسمت های بعدی مجموعه نذر آرزو هاست !
همچنین صابر خراسانی در قسمت نخست ، علی را تا اتاق فرماندهی پلیس تهران همراهی می کند و سفیر نذر آرزوها در این قسمت بوده است.
پویش نذر آرزوها با قصه های متفاوت در آینده نزدیک به دنبال برداشتن تفاوت هاست.

وبگردی