آفتاب

همه راه هایی که شما را شهروند ترکیه می کندیک خارجی که می خواهد تابعیت ترکیه را بدست آورد، اگر شرایط مشخص شده در قانون را فراهم کند، ترکیه می تواند با تصمیم وزارت تابعیت را به آن ها بدهد.

آیین نامه مربوط به اعمال قانون تابعیت ترکیه اخیرا اصلاح شده است. در راستای مقررات جدید، خارجیانی که حداقل یکی از گزینه های سرمایه گذاری ذکر شده در زیر را داشته باشند، می توانند تابعیت ترکیه را برای خود و همچنین خانواده خود دریافت کنند. یک خارجی که می خواهد تابعیت ترکیه را بدست آورد، اگر شرایط مشخص شده در قانون را فراهم کند، ترکیه می تواند با تصمیم وزارت تابعیت را به آن ها بدهد. اگر با تصمیم مقامات ملی تابعیت ترکیه را بدست آورید، وضعیت تابعیت همسرتان تغییری نمی کند. در تاریخ کسب تابعیت یکی از والدین، فرزندانی که حضانت آن ها با رضایت همسر دیگر حق اخذ تابعیت ترکیه را دارند. اگر والدین دیگر موافقت نکنند، طبق تصمیم دادگاه یکی از توافقنامه والدین اقدام می شود. فرزندان والدینی که با هم تابعیت ترکیه را کسب می کنند نیز تابعیت خواهند گرفت. اگر فرزندان والدینی که تحت درمان با آن ها قرار نگرفته اند پس از بزرگ شدن تقاضای اخذ تابعیت ترکیه را دارند، مفاد ماده مربوط به کسب عمومی تابعیت ترکیه در مورد آن ها اعمال می شود. داشتن شرایط لازم حق مطلقی برای اخذ تابعیت ترکیه ایجاد نمی کند.

نگاه کلی برای به دست آوردن تابعیت ترکیه

خارجیانی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه هستند در صورت داشتن شرایط زیر می توانند با تصمیم وزارت خانه شهروندی ترکیه را به دست آورد. متقاضی باید دارای قدرت بزرگسالی و تبعیض طبق قانون کشور تابعیت باشد و اگر بی تابعیت باشد، باید دارای قانون بزرگسالی و تبعیض طبق قانون مدنی ترکیه باشند. متقاضیان باید پنج سال قبل از تاریخ درخواست بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشند. یک خارجی که درخواست تابعیت کرده است می تواند در خارج از ترکیه پیدا شود و حداکثر 12 ماه در کل مدت اقامت که می خواهد درخواست کند. مدت زمان خارج از دوره های اقامت در ترکیه ارزیابی می شود، فرد خارجی باید با رفتاری که تصمیم به استقرار در ترکیه گرفت تایید کند، خرید املاک و مستغلات در ترکیه، سرمایه گذاری، ایجاد تجارت، انتقال مرکز تجاری به ترکیه، کار در محل کار یا ازدواج با یک شهروند ترکیه، درخواست تجدید نظر در خانواده، داشتن اقوامی که قبلا تابعیت ترکیه را کسب کرده اند مانند پدر، مادر، فرزندان یا خواهر و برادر و یا برای تحصیلات کامل در ترکیه هستند و از نظر سلامت عمومی، هیچ بیماری خطرناکی نباید وجود داشته باشد و باید از اخلاق مطلوبی برخوردار باشد و باید به محیط و رفتارهای آن در جامعه اطمینان دهد و نباید عادات بدی داشته باشد که مورد پسند و مغایر ارزش های جامعه نباشد. برای اینکه بتوانید در سطحی صحبت کنید که بتواند با زندگی اجتماعی سازگار باشد، این شخص برای تامین معاش خود که موظف است به خود و افراد تحت تکفل در ترکیه نگاه کند، باید درآمد یا شغلی داشته باشد، فرد نباید در موقعیتی باشد که امنیت ملی و نظم عمومی را به خطر بیندازد.
اقامت ترکیه

به دست آوردن تابعیت ترکیه به طور استثنایی

مشروط بر اینکه خطری برای امنیت ملی و نظم عمومی وجود نداشته باشد، خارجیان می توانند با پیشنهاد وزارت و تصمیم شورای وزیران تابعیت ترکیه را بدست آورند. خارجیانی که کارخانه های صنعتی خود را به ترکیه ارائه می دهند و یا خدمات خارق العاده ای مانند زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، علمی، فناوری و هنری را گذرانده اند و یا انتظار می رود که این کار را انجام دهند و از طرف وزارت خانه های مربوطه پیشنهاد مستدل شده اند، خارجیانی که طبق قانون مربوط به خارجیان و حمایت بین المللی شماره 6458 اجازه اقامت دارند و خارجیانی که کارت Turkuaz و همسر خارجی، فرزندان کوچک و وابسته خود را دارند، خارجیانی که مهاجر را می پذیرند (این ها فقط به فرزندان ترک و فرهنگ ترک متصل هستند یا گروه هایی به ترکیه می آیند تا مستقر شوند، که طبق قانون حل و فصل مهاجر شماره 5543 قابل قبول خارجی هستند.) از نظر امنیت ملی و نظم عمومی، وزارت-خانه درخواست های شرط ایجاد مانع را رد می کند. مراحل درخواست تابعیت استثنایی و اخذ تابعیت ترکیه توسط وزارت کشور انجام می شود. یک خردسال که توسط یک شهروند ترکیه به فرزندی پذیرفته شده است می تواند از تاریخ تصمیم فرزندخواندگی تابعیت ترکیه را بدست آورد به شرطی که خطری برای نظم عمومی و امنیت ملی نداشته باشد. شهروندان که متقاضی تابعیت جمهوری ترکیه هستند، اگر کتبا تمایل خود را برای دریافت تابعیت جمهوری ترکیه اعلام کنند، آن را به دست می آورند. تابعیت TRNC از کسانی که پس از آن به دست آورده اند، تصمیم جمهوری ترکیه در مورد مقامات شرایط مورد نظر برای اخذ تابعیت را جستجو می کند. کارت آبی برای افرادی که از بدو تولد شهروند ترکیه هستند اما با دریافت اجازه خروج و فرزندان خود که با هم تجارت می کنند تابعیت ترکیه را از دست می دهند، بنا به درخواست دفاتر نمایندگی خارجی ما در خارج از کشور و اداره کل جمعیت و شهروندی استان در ترکیه دارندگان کارت آبی همان حقوق شهروندان ترکیه را دارند مگر اینکه خطری برای امنیت ملی و نظم عمومی ایجاد کنند.