آفتاب

پرینت آنلاین و مراحل آنچاپ چهار رنگ روی دستگاه پرس دو رنگ مستلزم این است که یک ورق دوبار از دستگاه پرس رد شود. یک پرس چرخشی با ورق و یک پرس چرخشی تحت وب، بسته به طرح، می تواند چهار رنگ را در یک گذر از کاغذ چاپ کند.

یک نوع دیگر از چاپ، چاپ سیاه و سفید می باشد. اگر از چاپ سیاه و سفید استفاده می کنید، چاپگر شما اغلب از چیزی که به آن چاپ در مقیاس خاکستری می گویند برای تقریب جنبه های روشن و تاریک تصاویر با استفاده از سایه های مختلف خاکستری استفاده می کند. برای چاپ در مقیاس خاکستری فقط جوهر سیاه مورد نیاز است، بنابراین این کار به هیچ یک از جوهر رنگی شما نیاز ندارد یا آن را خالی نمی کند. نکته کلید در چاپ سیاه و سفید خوب، کنترل کنتراست است. برای سهولت در پیگیری، اعداد به سطوح کنتراست اختصاص داده شده اند و به آنها درجه می گویند. ... کنتراست معمولی حدود درجه 2 یا 3، کنتراست کم 0 و کنتراست بالا 5 است. با افزایش عدد درجه کنتراست نیز افزایش می یابد.
پاکو

در این مقاله سعی شد به مراحل ظهور دستگاه های چاپ و کاربرد و استفاده آن اشاره شود. همچنین در این مقاله ما دو نوع اصلی و اساسی چاپ، یعنی چاپ سیاه و سفید و چاپ رنگی را معرفی کردیم.

انتخاب مواد کاغذی هنگام چاپ جزوه
نوع کاغذی که برای چاپ جزوه استفاده می شود یکی از مهم ترین عواملی است که بر کیفیت آن جزوه تاثیر می گذارد، برای چاپ بروشور می توانید از انواع کاغذهای موجود در بازار استفاده کنید. در این نوع چاپ انواع کاغذهای موجود مانند کاغذ تحریر در دو سایز هشتاد گرمی و صد گرمی و همچنین کاغذ گلاسه صد و پنجاه گرمی و یک استفاده کنیم. صد و سی و پنج گرم برای داخل. صفحات جزوه که به دو صورت می باشد. آنها به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ می شوند.
پاکو پرینت

رنگ چاپ جلد را انتخاب کنید
جلد بروشور شما مهمترین نقش را در زیبایی بروشور دارد. زیبایی بروشور برای بسیاری ازکارها بسیار مهم است. می توانید از انواع کاغذ تحریر 80 و 100 گرمی گلاسه 135، 150، 200 و 250 گرمی و کاغذ کتان 300 گرمی استفاده کنید، سمت چاپ به دو شکل یک رو و دو رو خواهد بود و می توانید انتخاب کنید. دو رنگ برای رنگ جلد حالت مات یا براق را انتخاب کنید.

برای بهترین چاپ باید دستگاهای چاپ دیجیتال پیشرفته و همچنین مواد مصرفی مرغوب استفاده کرد که این موارد در پاکو پرینت  رعایت شده است.