آفتاب

غارهای معروف ایرانغارهای زیبای ایران با ویژگی های منحصر به فرد خود درسرتاسر کشور قراردارند و گردشگران و محققان را از سراسر جهان برای دیدن خود جلب می کند. اگر اهل تجربه های جدید و هیجان انگیز به دل تاریکی هستید برای سفر به غارهای معروف ایران باآس چار همراه باشید.

غارها همیشه برای انسان ها شگفت انگیز بوده اند. سفر به اعماق زمین از کنجکاوی های همیشگی بشر بوده است. رفتن به دل غارهای زیرزمینی تجربه ای است شگفت انگیز که مقداری این کنجکاوی را برطرف می کند. غارهای زیبای ایران با ویژگی های منحصر به فرد خود در سرتاسر کشور قراردارند و گردشگران و محققان را از سراسر جهان برای دیدن خود جلب می کند. اگر اهل تجربه های جدید و هیجان انگیز به دل تاریکی هستید برای سفر به غارهای معروف ایران باآس چار همراه باشید.

غارکتله خور

یکی ازغارهای زیبا و عظیمی که در ایران وجود دارد و در حال حاضر فقط قسمتی از آن کشف شده است غارکتله خور است. در زبان بومیان کتله کوه کم ارتفاع نامیده می شود و خور هم که مخفف خورشید است. این غار اولین غار آهکی ایران است که تابه حال تنها سه طبقه از آن کشف شده است این غار شامل هفت طبقه است که به دلیل نامطمئن بودن شرایط آن کشف نشده است.
عمر این غار 120میلیون سال است که درون آن اسکلت های انسانی و یکسری دست سازه های سفالی وجود دارد که متعلق به افرادی است که یا در غار گم شده اند یا دفن شده اند. این غار در 165کیلومتری جنوب زنجان قرار دارد و می توانید از سمت کبودرآهنگ یا سلطانیه به بازدید این غار بروید.

غارهای معروف ایران

غار یخی چما

یکی از غارهایی که تابستان باید به سراغش بروید غاریخی چما است که از جاهای دیدنی چلگراد است .
این غار زیبا در استان چهارمحال بختیاری قرار دارد. برای رفتن به این غار باید چندنکته را رعایت کنید: 1-کفش ایمنی مناسب همراه داشته باشید. 2- وقتی وارد غار شدید از مسیر خارج نشوید چون ممکن است به دلیل پیچیدگی مسیرگم شوید. برای رسیدن به این غار باید ازشهر چلگراد 25کیلومتر را بروید تا به این شهر زیبا برسید.
این غاریکی از شگفتی های چهارمحال بختیاری است اگر می خواهید چیزی شبیه به آن را پیدا کنید باید به شمالی ترین نقطه کره زمین بروید.

غارعلیصدر

بزرگترین غارآبی جهان در همدان وجود دارد و به غارآبی علیصدر معروف است. درون این غار رشته های آبی و دریاچه ای زیادی وجود دارد که زیبایی های زیادی را به وجود آورده اند.مسیر این غار را فقط باید با قایق طی کنید ارتفاع این آب در برخی ازقسمت ها غار به 14متر می رسد. قدمت غار به میلیون ها میلیون سال قبل وبه دوره ژوراسیک برمیگردد.
راه رسیدن به غارعلیصدرازسمت جاده همدان به لالجین است دمای هوا در داخل غار حدود14 درجه سانتی گراداست که در تمام طول سال ثابت است.

غار ایوب

غار ایوب یکی از غارهای معروف استان کرمان است که دربالای یک کوه قرار گرفته است.دهانه این غارخیلی بزرگ است و مشخصه آن هم همین است.دهانه این غار80متر وطول آن 60متراست این غار پهناورترین غارآذرین دنیامحسوب می شود براساس تخمین باستان شناسان به دوره اشکانیان برمیگردداین غار در 35متری دوراهی جوزم قرارگرفته است.

غار رودافشان

یکی ازغارهایی که در استان تهران وجودداردغاررودافشان است که باید مسیرفیروزکوه راطی کنیدوبعد ازگذرازروستای سیدآباد میتوانید به سمت غاربروید.30دقیقه پیاده روی هم وجوددارد تابه دهانه غار برسید.
دهانه این غار 20متراست و به دلیل دشواربودن مسیرحرکت از بردن کودکان و افرادناتوان و سالخورده به این غار خودداری کنید
آس چارتر به شما این امکان را می دهد تاکمتر از سه دقیقه بتوانید بلیط هواپیما چارتر را رزرونمایید.

غارهای معروف ایران

غارسهولان

کمتر کسی که به آذرباجان غربی وشهرمهاباد رفته باشد ولی غارسهولان را ندیده باشداین غاریکی ازمهمترین و البته شگفت انگیزترین غارهای ایران به حساب می آیدکه پس ازغارعلیصدر دومین غارآبی ایران است این غاردارای دودهانه است ودمای آن بین 10تا 13درجه سانتی گراد متغیراست وهیچگاه از این مقدار کمتریا بیشترنمی شود.تا به حال 550مترازمسیر این غار کشف شده است.
برای رفتن به این غارباید از43کیلومتری جنوب شرق مهاباد حرکت کنیدودرمسیرمیانبری که وجود داردبه سمت بوکان بروید.

غارکرفتو

یکی از دیدنی ترین غارهای ایران که در 70کیلومتری دیواندره دراستان کردستان قراردارد،غار کرفتو است.این غاریک غارآهکی محسوب می شود که قیمت آن براساس تخمین ها احتمالا به دوره سلوکیان برمیگردد.درسال های خیلی دوراین غارمحل سکونت مردم بوده است که درون آنها تغییراتی انجام گرفته است که باعث شده غار کرفتو نسبت به سایرغارها شهرت ویژه ای پیدا کند.
به دلیل اینکه قبلا افرادی وجود داشته اندودر آن زندگی می کرده اند؛اتاق، دالان ،راهرو و...دراین غاروجوددارد درون غار کتیبه ای یونانی وجود داردکه احتمالا متعلق به جانشینان اسکندراست.

غارقوری قلعه

اگرمی خواهید با طولانی ترین غارایران و بزرگترین غارآبی آسیا آشناشوید باید سری به کرمانشاه بزنید.این غار قدمتی حدود65میلیون سال پیش داردعلت نامگذاری این غار به این خاطر است که در زمان ساسانیان این غار نزدیک به قلعه ای بوده است که شبیه به قوری بوده است دمای این غاربین 7تا 11درجه سانتی گراد متغیراست واین دام در طی طول سا ل به همین شکل است .
برای بازدید ازاین غارزیبا کافی است در اولین فرصت با ورود به سایت آس چارتر بلیط هواپیمای تهران کرمانشاه را تهیه کنیدوراهی سفربشوید.

غارخفاش

تنها غاری که در ایران وجوددارد محل زندگی خفاش هاست،غارخفاش درشهرایلام ودرمنطقه  دهلران است. هرچنداین غار کوچک است ولی به دلیل زندگی میلیون ها خفاشی که درآن زندگی می کنند مورد توجه قرارگرفته است.هنگام غروب خفاش ها به طور دسته جمعی ازغار خارج می شوند که منظره ای خیره کننده به وجود خواهدآورد.
معمولا کسانی که بلیط هواپیما راتهیه کرده اند به این مکان سرمیزنندشما نیز می توانید برای بازدید از این غار زیبا از سایت آس چارتر بلیط هواپیمای مشهد ایلام خودرادریافت نمایید.

غارماهی کور

یکی از عجیب ترین غارهای ایران غارماهی کور در استان لرستان است این غاردرنزدیکی روستایی به نام لوند قرار دارد و از آن بعنوان تنها اثرطبیعی ملی استان لرستان یادمی شود ویژگی این غاراین است که دونمونه نادرماهیان کور درآن یافت می شودکه در هیچ جای دنیا نمونه آن وجود ندارد.این ماهی ها فاقد بینایی بوده وآثاری از چشم خارجی درآن مشاهده نمی شود وبه دلیل آنکه در آب های زیرزمینی ودرتاریکی غارها زندگی می کنند به آنها ماهی کورغازی می گویند.
وجودچنین ماهی درغارماهی کورسبب شده تا ازاین غاربعنوان یکی ازعجیب ترین وخاص ترین غارهای ایران یادشود. اگرسری به استان لرستان زدیدحتما به سراغ غارماهی کوررفته ونگاهی به غارهیجان انگیز کنید.

غارچال نخجیر (عروس زخمی خاورمیانه)

غارچال نخجیر دردلیجان تاقبل از کشف غارکتله خور بنام عروس غارهای خاورمیانه معروف بود هنوزهم جزو زیباترین غارهای ایران است ولی دیگر عروس نیست.بازدیدهای فراوان ازاینجا آسیب های زیادی به غارزده است .به خاطربازدید زیادمردم ونگهداری نامناسب درمقاطعی اززمان اینجا آسیب های جدی دیده است بجز این ها رقیب جدی مثل کتله خورباعث شده تاتوجه به این غارزیبا کمتر از گذشته باشد.  

غارهای معروف ایران

غارنمکدان بزرگترین نمکدان جهان

غارنمکدان درفشم بیش از6500مترطول داردو ازیک گنبد نمکی به وجود آمده است.گنبد های نمکی درمناطق نمکی وجود دارندو ازروی زمین به بالا می آینداین گنبد بسیاربزرگ حدود6کیلومتر طول داردبه طوری که از دور به شکل یک کوه بلند دیده می شود درغارهای نمکی همه اجزای غارها مثل چکیده و چکنده و..وجود دارند اما جنسشان از نمک است این غارتقریبا افقی است و شیب کمی دارد غارنمکی فعلا طولانی ترین غارنمکی در کل جهان است.

غارشاپور

در پایان به غارشاپور دراستان فارس می رسیم این غار که جاذبه های طبیعی وجاذبه های تاریخی زیادی دارد درشهرکازرون قراردارد از جاذبه های آن می توان به یک مجسمه 6متری اشاره کردکه متعلق به شاپوراول است یا ستونی که درابتدای درورودی قرارداردو مربوط به 1700سال پیش است. دهانه این غار 30مترطول و 15مترارتفاع دارد.