آفتاب

کالیبراسیون انکوباتورکالیبراسیون بخش مهمی از حفظ عملکرد انکوباتور CO2 است. در واقع، برای حفظ عملکرد اکثر تجهیزات آزمایشگاهی بسیار مهم است.

انکوباتورهای آزمایشگاهی برای حفظ شرایط جوی خاص برای نگهداری و رشد کشت های میکروبیولوژیکی استفاده می شوند. ایجاد دما، رطوبت و حتی خروجی CO2 صحیح انکوباتور برای بقای نمونه های موجود ضروری است. با این حال، انکوباتورهایی که کالیبره نشده باقی می‌مانند، در طول  زمان دقت کاری آن ها کم می شود .


 کالیبراسیون انکوباتور


کالیبراسیون بخش مهمی از حفظ عملکرد انکوباتور CO2 است. در واقع، برای حفظ عملکرد اکثر تجهیزات آزمایشگاهی بسیار مهم است. بنابراین، چند وقت یکبار باید کالیبره شوند ؟
اگر به درستی از انکوباتور نگهداری می کنید، تنها باید چند بار در سال کالیبره کنید. با این حال، اگر نه، ما کالیبراسیون CO2 ماهانه را توصیه می کنیم .
چرا کالیبره کردن دستگاه انکوباتور CO2 مهم است ؟
•    سطح رطوبت باید دقیق باشد : کشت های موجود در انکوباتور CO2 برای زنده ماندن نیاز به رطوبت مناسب دارند. رطوبت باعث کاهش تبخیر آب در کشت ها می شود. بدون کالیبراسیون، از نوسانات سطح بی اطلاع خواهید بود. در نتیجه، می توانید به طور ناخواسته به محیط رشد خود آسیب بزنید یا از بین ببرید .
•    خوانش دما باید قابل اعتماد باشد : حسگرهای موجود در انکوباتور CO2 به مرور زمان نادرست خواهند شد. خوانش دما نادرست منجر به مرگ کشت یا رشد آهسته محیط می شود. البته با کالیبراسیون می توانید از این امر جلوگیری کنید .
•    خوانش CO2 و O2 باید دقیق باشد : مانند دو مورد قبلی، این حسگرها می توانند در طول زمان نادرست شوند. سطح CO2 و اکسیژن باید در تعادل کامل باقی بمانند .


 کالیبراسیون انکوباتور

نحوه کالیبراسیون دستگاه های انکوباتور

دکمه Mode را فشار دهید تا به حالت "تنظیم" برسید .
3. دکمه Æ را فشار دهید .
4. دکمه فلش رو به پایین را فشار دهید تا سطح را روی 0 شماره گیری کرده و سپس enter را فشار دهید .
5. دکمه Mode را فشار دهید تا به حالت "run" برگردد .
6. درب بیرونی و داخلی انکوباتور را باز کنید تا تمام CO2 داخل آن برای حدود 30 ثانیه خارج شود .
7. درهای انکوباتور را ببندید و حداقل 2 ساعت بسته نگه دارید .
8. سطح CO2 را با آنالایزر گاز فیریت بررسی کنید تا از 0 بودن آن مطمئن شوید .
9. دکمه Mode را فشار دهید تا به حالت "cal" برسید .
10. دکمه Æ را فشار دهید تا CO2 صفر شود .
12. دکمه Mode را فشار دهید تا به حالت "تنظیم" برسید .
13. سطح CO2 را روی درصدی که می خواهید دستگاه انکوباتور خود را در آن نگه دارید تنظیم کنید و enter را فشار دهید .
14. دکمه Mode را فشار دهید تا به حالت "run" برگردید .
انکوباتورها را به مدت 2 ساعت دیگر ببندید و دوباره سطح CO2 را با آنالایزر گاز فیریت بررسی کنید، اما این بار قرائت دقیق را از آنالایزر ثبت کنید .